Osud přehrady není nikomu lhostejný

25. února 2006 v 12:53 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
O problém kolem Plumlovské přehrady se zajímají představitelé okolních obcí i samotného Prostějova. Patří k nim i prostějovská místostarostka Božena Sekaninová.
"Přehrada? V každém případě revitalizace. Vždy jsem byla pro to, aby se obnovil cestovní ruch
v této oblasti tak, jak jsme na to byli zvyklí ještě před pár lety. Vždyť to oživí i samotné město Prostějov.
Okolí Plumlovské přehrady je krásné a současný stav mě mrzí. Proto jsem se s prosbou o pomoc obrátila na našeho poslance Miloslava Vlčka. Podle posledních informací od něho vím,
že jednal s vedením Povodí Moravy a požádal je, aby revitalizaci oblasti vodní nádrže zařadili
do plánu investic. Vzhledem k tomu, že jde o vysokou částku, zhruba 30 milionů korun, požádá Povodí Moravy o dotaci Státní fond životního prostředí.
Ovšem to není jediné řešení. Jsem přesvědčená o tom, že první kroky musejí přijít z míst v nejbližším okolí. Především zabezpečit chaty a domy, aby splašky z nich nedělaly z přehrady páchnoucí stoku.
Tato rekreační oblast je báječné místo a je naší povinností se o ně starat a udržovat je."

Obnovení biologické rovnováhy v oblasti Plumlovské přehrady přijde podle odborníků celkem na desítky až stovky milionů korun.
Pavel Pokorný tvrdí, že jsou bezpodmínečně nutné tři zásadní věci. Zřízení biologických čistíren odpadních vod ve všech obcí v povodí, odvedení odpadních vod z Plumlova
a Mostkovic mimo přehradu (malé čistírny odpadních vod z nich totiž ze zákona nemusejí separovat fosfor) a zřízení ochranných pásem zeleně u potoků v oblasti přehrady, což se týká především zemědělců a lesníků. "Pak se musí přehrada vyčistit
a vyzimovat. Co je ale nejdůležitější, vůli provést tyto kroky musejí mít všichni v okolí přehrady. Ale i tak musíme být připraveni na to, že obnovení biologické rovnováhy bude trvat minimálně pět let," uzavírá Pavel Pokorný.

Zdroj: www.pvtyden.cz
 


Aktuální články

Reklama