Jak to vidí krajští úředníci

25. února 2006 v 12:39 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
V posledních letech je registrována špatná kvalita vody v některých vodních nádržích na území České republiky. Příčinou tohoto zhoršení jakosti vody je přemnožení sinic - cyanobakterií.

Sinice jsou jedny z nejstarších organismů na Zemi a sehrály rozhodující úlohu při vytváření její atmosféry. Díky své jednoduché stavbě buňky jsou schopny přežívat ve velmi nepříznivých podmínkách. Nejvíce se jim daří ve stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Produkují celou řadu látek neškodných pro své okolí, ale také jedy, např. toxiny, které jsou velmi nebezpečné lidskému zdraví. Uskutečněné průzkumy prokazují masový výskyt nežádoucích druhů sinic v 83 % vodních nádrží a vodních toků. Toxiny mohou vyvolat u lidské populace poruchy zažívacího traktu, alergické reakce a onemocnění jater.
Živnou půdou pro růst toxinů je vysoký obsah sloučenin fosforu v povrchových vodách. Do těchto vod se fosfor dostává například ze zemědělské činnosti - hnojením. Nemalým zdrojem jsou však i fosfáty obsažené v pracích prostředcích, které se dostávají do splaškových vod.
Bohužel, ani Olomoucký kraj není výjimkou, a tak i zde se velké množství sinic objevuje v letním období v některých vodních nádržích. Jednou z nejvíce postižených vodních ploch v kraji je vodní nádrž známá jako Plumlovská přehrada. Rekreační využití této dříve velice vyhledávané oblasti je v posledních letech minimální.
Tento negativní stav není lhostejný obcím v okolí nádrže, představitelům města Prostějova ani Olomouckému kraji. Z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina, jejímž cílem je hledat, navrhnout a podpořit opatření směřující ke zlepšení kvality vody přitékající do vodní nádrže z přilehlého povodí říčky Hloučely, a tím omezení rozvoje sinic.
V závěru loňského roku se uskutečnilo jednání řízené náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje Jitkou Chalánkovou. Předmětem jednání bylo jednak posouzení výstupů návrhu zpracované studie "Obnova ekologické stability krajiny ve vybrané části povodí Hloučely" a dále diskuse o možnostech dalšího postupu řešení včetně zabezpečení financování nutných opatření.
Diskutovalo se i o otázce aplikace různých přípravků k likvidaci sinic přímo do vodní nádrže. Účinnost takového zásahu je však pouze krátkodobá a pro dodržení hygienických požadavků na kvalitu vody se musí cyklicky opakovat.
S problémem odstraňování sinic se potýká celý svět. Odstranění sinic z povrchových vod je během na dlouhou trať a není možné očekávat okamžitý výsledek. Hlavním úkolem je však jednoznačně požadavek na zamezení přísunu živin a znečišťujících látek do povrchových vod a omezení plošného znečištění v povodí nad nádrží Plumlovské přehrady.


Zdroj: www.pvtyden.cz
 


Aktuální články

Reklama