Budeme se zase koupat v Plumlovské přehradě? I.

14. ledna 2006 v 13:09 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce Mostkovice bylo projednáváno, zda snížit či nesnížit platby za pronájem majetku obce na přehradě. Rada většinou hlasů schválila snížení plateb. A já se ptám: "není lepší vytvořit podmínky, aby se lidi zase vrátili na Plumlovskou přehradu?" Lehce se to řekne, ale najít řešení bude velkým problémem.
Všichni víme, o co jde. Jsou to "SINICE". Co vlastně způsobilo tak velký problém? Jednoduchá odpověď- jako vždy to byli lidé, kteří zničili rovnováhu v přírodě. Ale co tak lehkovážně zničili, dá velkou práci napravit. Neexistují žádné jednoduché recepty. Nepomůže zajet do Olomouce na krajský úřad, natáhnout ruku a jednorázově vyřešit problém cyanostatiky (látky, které tlumí růst bakterií). To je krátkodobé řešení za dva miliony korun na jeden měsíc.
Pokusím se vysvětlit, co tento stav způsobilo a jaké je případné řešení.
Co to jsou SINICE? Zkusme si zapamatovat raději odborný výraz cyanobakterie. Opravdu to jsou bakterie, co nás tak trápí. Cyanobakterie vytvářejí mnoho organických látek: oligosacharidy, organické kyseliny, peptidy, hormony, enzymy, ale také pachy a toxiny. A právě pachy a toxiny rozbíjejí rovnováhu ve vodním prostředí a znemožňují vodu užívat k rekreaci i jako pitnou. Cyanobakterie mají úžasnou schopnost. Žijí jako bakterie v sedimentech ve tmě, ale na světle se začnou chovat - velmi zjednodušeně - jako rostliny. A pak potřebují ke svému životu vlastně vše, co rostliny, tzn.vodu, teplo, oxid uhličitý, světlo, mikro i makroelementy - dusík a fosfor. A o ty právě jde - to jsou hlavní viníci současného stavu. Největší potřebu fosforu mají organizmy, které se rychle množí, tedy řasy a bakterie.
Dusíkatá a fosforečná hnojiva používají zemědělci. A proto se nabízí vše na ně svést. Ale to je omyl. Skutečnost, že je ve vodě vysoký obsah dusičňanů, je důsledekem zemědělské výroby. Ale znečistění toků fosforečnými hnojivy nikoliv.
Můžeme si podrobně vysvětlit, jaký je vztah mezi cyanobakteriemi a fosforem a naznačit, jaká jsou možná řešení.
Před 15 lety byl v tocích nedostatek fosforu, a proto problém s cyanobakteriemi nebyl velký .Když se cyanobakterie v přehradě objevily, tak se tam nasypala modrá skalice, což je naprosto drastický jednorázový způsob řešení problému. Cyanobakterie se zlikvidovaly, ale zachovaly na dně pohotovou zásobu fosforu v organických zbytcích. Tyto organické zbytky se rozkládají a vracejí se zpět do koloběhu. Dalším zdrojem fosforu, který se dostává do vody jsou komunální odpady (lidské exkrementy, prací prášky, přípravky do myček nádobí) - v průměru 70 % z celkového množství. Fosfor se dostává do vody i splavováním při hnojení luk a pastvin - to činí v průměru 10 % z celkového množství.
Dokud nebyly čističky a lidé nad povodím přehrady měli vsakovací jímky, nemohl se fosfor tak demonstrativně projevit. Všichni, kteří vybudovali čistírny odpadních vod a kanalizaci, tak vlastně zrychlili přísun fosforu do přehrady. Nic proti čističkám a kanalizaci, ale všechna polovičatá řešení se dříve nebo později takto projeví.
Jak z tohoto problému ven?
Je potřeba udělat podrobnou analýzu všech znečišťovatelů - prosím všech - včetně chatařů. Vytvořit odborný mezinárodní tým, který navrhne opatření, včetně revitalizace toků a změnu struktury krajiny. Realizace a úspěch je možný jedině tehdy, jestliže si to vezmou za své všichni, kteří znečištění způsobují. A to jsou občané obcí na povodí Hloučely a resort zemědělství a lesnictví. Dále povodí Moravy - jako správce toku, obec Mostkovice a především státní orgány. Stát měl už dávno zakázat užívání fosfátových pracích prášků a přípravků do myček.
Černý Petr tak zůstává Mostkovicím. Těm nikdo neodpáře, že si musí udělat na svém katastru pořádek. Obec Mostkovice musí trvat na tom, aby všichni, kteří tento stav postupně zapříčinili, zabránili průniku fosforu do Hloučely. Bude asi problém, při napjatých rozpočtech obcí chtít, aby se ještě podílely na sanaci přehrady.
Prostředky se budou muset hledat v různých podpůrných fondech Evropské unie a v nadacích pro životní prostředí. Výše popsaný problém není jen naším problémem. Řeší ho celý bohatý svět.
Obecní úřad Mostkovice by měl evokovat vytvoření mezinárodní odborné komise a měl by také organizovat osvětovou činnost. Je nutné trvat na přesné analýze, sledovat všechny odborné návrhy řešení a nekompromisně trvat na přesné realizaci. To vše bude stát mnoho peněz a mnozí se mohou cítit poškozeni.
Při řešení by se pracovalo s živou přírodou a výsledek by nebyl zřejmý ihned. Ale to vše by se mělo podstoupit. Výsledek bude stát zato.
Ing. Pavel Pokorný, Mostkovice 14.prosince 2005
 


Aktuální články

Reklama