Základní technické údaje o Plumlovské přehradě

9. listopadu 2005 v 18:01 | NETVOR |  Historie Plumlovské přehrady
Základní technické údaje (výškový systém místní)
Tok, km: Hloučela, 9.700 km
Příslušnost nádrže k VH soustavě: Moravní
Provoz: Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava
Účel nádrže: snížení povodňových průtoků, akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního nalepšeného průtoku, zajištění odběru povrchové vody z toku pod přehradou, případné provizorní zásobování Prostějova pitnou vodou, rekreace, rybí hospodářství, výroba el. energie
v malé vodní elektrárně
Uvedení do provozu: 1932

Nádrž
Stálé nadržení: 0.350 mil. m3 266.80 m n.m.
Zásobní prostor: 2.730 mil. m3 274.00 m n.m.
Ochranný prostor ovladatelný: 1.632 mil. m3 276.85 m n.m.
Ochranný prostor neovladatelný: 0.854 mil. m3 278.00 m n.m. (max. hladina)
Celkový objem: 5.566 mil. m3
Zatopená plocha: 68 ha

Hráz
Typ: zemní sypaná, návodní jílové těsnění
Kóta koruny: 279.06 m n.m., šířka koruny: 6.0 m
Délka hráze v koruně: 465.5 m, výška nade dnem: 17.0 m

Spodní výpustě
Počet, průměr: 2, 1200 mm
Provozní uzávěr: klínové šoupátko, kapacita při max. hladině: 2 x 14.94 m3/s

Asanační výpusť
Počet, průměr: 1, 500 mm, max. kapacita: 2.46 m3/s
Bezpečnostní přeliv, typ: boční nehrazený
Počet polí. 1
Délka přelivu, kóta přelivu: 61.10 m, 276.85 m n.m.
Kapacita při max. hladině: 152.5 m3/s
Elektrárna
Počet turbín, typ: 1 x Banki - Cink
Výkon: 0.031 MW
Hltnost: 0.128 - 0.528 m3/s
Spád: 8.6 m

Hydrologické údaje

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-049
Plocha povodí: 100.69 km2
Prům. dlouhodobý roční průtok: 0.53 m3/s
Q 100 ovlivněný: 39.9 m3/s
Minimální odtok MQ: 0.009 m3/s
Neškodný odtok: 12.0 m3/s


Zdroj: www.pmo.cz
 


Aktuální články

Reklama