Z jednání zastupitelstva obce Mostkovice ohledně kvality vody v Plumlovské přehradě

16. října 2005 v 19:22 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
Informace starosty o učiněných krocích ke zlepšení kvality vody v přehradě.
Na jednání dne 2.6.2003 rozděleny kompetence. Město Prostějov zastoupené útvarem životního prostředí a strategického rozvoje řeší dlouhodobé záležitosti (systémové a výhledové).
Obec Mostkovice pak konzultace s Biologickým institutem v Brně. Na jednání přítomní odborníci konstatovali nemožnost zlepšení kvality vody krátkodobým zásahem (např. modrá skalice jako v minulosti). Přehrada je zanesena do velké výše a obsahuje velké množství znečišťujících látek. Čistička v Plumlově neřeší úplné zlepšení. Biologický institut se zasadí
o dokonalou čističku a prevenci. Orgány Krajského úřadu v Olomouci vyvíjí tlak na Povodí Moravy, správce přehrady ke spolupráci a pomoc při řešení této problematiky. V současné době Povodí Moravy a Městský úřad v Prostějově provádí kontrolu přítoků a vytváří kaliště. Zrušením výjimky na krmení ryb pro Podhradský rybník dojde ke snížení přítoku organických látek do přehrady. Prvotní snahou je zabránit úniku fosforu.


Zdroj: Zpravodaj obce Mostkovice červenec 2003
 


Aktuální články

Reklama