Projekt revitalizace vodní nádrže Plumlovská přehrada

16. října 2005 v 15:47 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
Od roku 2003 probíhají jednání na řešení krizové situace kvality vody v Plumlovské přehradě. Město Prostějov organizačně zajišťuje tato jednání nejen z důvodu titulu pověřené obce III. stupně, ale především z hlediska jejího umístění v rekreační příměstské zóně, která byla dříve hojně využívaná občany Prostějova. Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova, uložil vedoucím odborů koncepce a rozvoje a životního prostředí Městského úřadu v Prostějově pokračovat v jednáních a spolupracovat při řešení této problematiky s kompetentnímy orgány v oblasti vodního hospodářství, starosty dotčených obcí, dotčenými orgány státní správy a s Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Podkladem pro realizaci revitalizace vodní nádrže je provedení rozborů sedimentů (toxikologická analýza), které byly provedeny v loňském roce. Na základě dohody z jednání se na úhradě nákladů analýzy podílelo město Prostějov, obec Mostkovice, město Plumlov, Olomoucký kraj, Povodí Moravy s.p.
Při řešení této problematiky nabízí spolupráci Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a dále Mikroregion Plumlovsko, jehož předseda Mgr. Střelák projevil zájem přispět podle možností mikroregionu na realizaci revitalizace.

Aktuálně:

Dne 6.4.2005 proběhlo další pracovní jednání ve věci revitalizace povodí a vodní nádrže Plumlov. Celá problematika vodní nádrže Plumlov je nyní pod záštitou Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Konkrétní kroky pro zlepšení situace:
- Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy zpracovává strategický plán rozvoje mikroregionu Plumlovsko a projekt rozvoje cestovního ruchu v oblasti vodní nádrže Plumlov.
- Olomoucký kraj zpracovává Koncepci rozvoje venkova a zemědělství.

Závěrem bylo dohodnuto, že Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství bude sledovat průběh a stav zpracování výše uvedené studie Agenturou ochrany přírody a krajiny. Dále bude sledovat a koordinovat spolupráci subjektů a orgánů veřejné správy zainteresovaných na realizaci revitalizace.
Jednotlivé výsledky studie, plánu, koncepce apod. budou vyhodnoceny a projednány na následujícím podzimním jednání.


Zdroj: www.mestopv.cz
 


Aktuální články

Reklama