Mostkovice součástí Prostějova - cena za čistou přehradu?

16. října 2005 v 19:57 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
Rozhovor redaktorky Olgy Katolické s místostarostkou Prostějova Boženou Sekaninovou uveřejněn dne 3.8.2005 v Prostějovském týdnu.

Spojme se a odstartujme regeneraci Plumlovské přehrady

Jsou prázdniny, ale Prostějov toho turistům příliš nenabízí. Plumlovská přehrada, kdysi vyhledávané rekreační středisko pomalu umírá. Co s tím?
"I mě je to velice líto. Když se v tisku objevily zprávy o prázdných kempech a rekreačních ubytovnách, zajela jsem se tam podívat. Nedivím se, že řada zdejších podnikatelů chce svou činnost ukončit. Přehrada je dnes páchnoucí stokou se zdechlými rybami. Kdo by tam jezdil?
Je víc než jasné, že obec Mostkovice, která se musí potýkat s vlastnímy starostmi a dluhy nemá finanční prostředky na to, aby současný stav nějak podstatně změnila.
Víte co bych si přála? Aby se Mostkovice opět připojily k městu. Vždyť silné celky s počtem obyvatel nad 50 tisíc mohou dosáhnout na řadu projektů, z nichž by se obnova turistického ruchu na přehradě dala financovat. A my bychom tak mohli kromě městského oddechového centra odstartovat i regeneraci Plumlovské přehrady, která by pak přilákala zpátky i zahraniční turisty."


Zdroj: www.pvtyden.czReakce na výše uvedený článek zveřejněná v zářijovém čísle Zpravodaje obce Mostkovice

Naše přehrada bude v budoucnu opět vyhledávaná

V Prostějovském týdnu ze 3. srpna 2005 rozmlouvá redaktorka Olga Katolická s místostarostkou Prostějova Boženou Sekaninovou mimo jiné i o neutěšeném stavu Plumlovské přehrady, o poloprázdném kempu, o tom, že zdejší podnikatelé chtějí ukončit svoji činnost, protože přehrada je páchnoucí stokou se zdechlými rybami a je tudíž nevhodná, ba přímo nebezpečná pro ty odvážlivce, kteří se v ní koupají. Vidí jediné možné řešení, jak by i město Prostějov mohlo přispět na obnovu bezpečného koupání v tamní vodě, a sice připojením obce Mostkovice opět k městu Prostějov.
Ale to by se historie opakovala, naše obec již přece byla jednou připojena k Prostějovu, a to 1. ledna 1980. Ne vůli občanů, ale nátlakem nadřízených složek. Naše obec odevzdala městu veškerý majetek a zastupovali ji dva naši poslanci a nevýraznými výsledky k našim potřebám. Rozvoj obce ustrnul a společenský život nejen z nedostatku financí, ale i z nedostatku zájmu pozvolna klesal. Zástupci města tehdy před sloučením sice slibovali, že všechno se v naší vesnici změní: bude vybudován plyn a zaveden do našich domácností, bude vybudována kanalizace, vodovod, úprava a vydláždění chodníků, zkrátka už to nebude vesnice, ale předměstí. Rovněž se uvažovalo o úpravě břehů říčky Hloučely v té části, která protéká obcí. Ze všech těchto slibů se uskutečnila pouze městská autobusová doprava s konečnou stanicí u kapličky ve Stichovicích, která ale sloužila také obyvatelům Prostějova, kteří se mohli snadno dopravit až na přehradu, kde voda byla tehdy poměrně nazávadná. Autobus jezdil v pravidelných intervalech a poslední odvážel návštěvníky letního kina po skončení představení. Autobusová linka byla však pouze jedinou výhodou sjednocení. Obec Mostkovice, tehdy součást města s názvem Prostějov Mostkovice nebo jen Prostějov 10 byla "městem" 10 let. Charakter vesnice se nezměnil, nic ze slibů které byly na počátku vyřčeny se neuskutečnilo. Naopak, veškeré daně apod. - to všechno plynulo do tehdy bezedné pokladny města Prostějova a nebylo toho málo. Během období, kdy byla naše obec připojena k městu, to bylo více než 11 milionů korun. Zpět pro potřebu obce nebylo navráceno nic.
Určitě mohl být vybudován plyn už před rokem 1990. Tehdy byly materiál i práce mnohem levnějšími záležitostmi. Každým rokem se ceny zvedají a to minimálně o 5 %. Když přišel rok 1989, rok politických změn, využili jsme toho a po zralé úvaze se od města odloučili a od 1.1.1990 se opět osamostatnili. Z příjmů obce se začala provádět plynofikace a vesnice se začala pozvolna měnit. Jedinou "výhodou", že jsme byli 10 let městem, bylo ustrnutí ve vývoji, v modernizaci, a přesto, že jsme byli městem, zůstali jsme vlastně zaostalou vesnicí v porovnání s podobnými v okolí, které své příjmy mohly věnovat ve prospěch vlastního rozvoje.
Nyní se tedy dozvídáme opět, že pokud se připojíme k městu, budou nám vytvořeny podmínky pro obnovu přehrady, jinak město nemůže přispět. Je to snad naše obec, která znečišťuje vodu v přehradní nádrži? Podíváme-li se na mapu, tak Hloučela, která teče naší vesnicí, má před vyústěním do přehrady název Okluka a teče přes obce Okluky, Stínava, Hamry, Soběsuky, Plumlov, kde všude je znečišťována vypouštěním nečistot do jejich vod. Především různé saponáty spolu s ostatnímy škodlivinami podporují růst sinic a zabíjejí ryby, které po uhynutí plavou blízko břehů přehradního jezera a v horkých letních dnech se rozkládají a páchnou. Dokud všude v těchto lokalitách nebudou dokonalé čističky odpadních vod, bude marná snaha vodohospodářů vytvořit v naší přehradě nazávadnou vodu pro koupání.
Je nutné odstranit především zdroje znečišťování. To je mimo možnosti naší obce, ale i mimo možnosti Prostějova. Jsem přesvědčen, že pokud by se v roce 1990 obec neodloučila od města, dodnes bychom topili uhlím v kamnech a chodili pro vodu do nejbližší studny. Věřím, že se v naší vesnici najde jen hrstka občanů, kteří období sloučení s městem sami neprožili a kteří by chtěli opět připojit obec Mostkovice k městu.
Buďme obezřetní a ke slibům nedůvěřiví - máme své zkušenosti.
Sliby - chyby ...

J.Š
.

Zdroj: Zpravodaj obce Mostkovice září 2005
 


Aktuální články

Reklama